9 juni 2013

Gjuten i Victoria gjutform. Reliefen dekorerad med koncentrerad Espresso Patio o Guld Patio. Färgtvätt med svart Patio. Torkat av reliefen med blöt trasa så  att espresson o guldet träder fram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar